Om siden

EduHack administreres af Thomas Kramer.
Siden drives som NGO

Thomas er digital læringskonsulent ved Pædagogisk Center i Kolding og arbejder til daglig med alle mulige og umulige måder at bruge digitale medier, programmer, nettet og teknologi  på ind i læringsmiljøet.

Thomas er bl.a. Lab-leder på det Pædagogiske Innovationslaboratorie, et teknologisk makerspace, hvor designprocesser og teknologiforståelse krydres med det 21. århundredes kompetencer for at give læringen et kick.
Forkus er på at understøtte læringen med digitale medier for både at underbygge men også at transformere selve læringen og give børnene (og de voksne) et større læringsudbytte.

Man behøves ikke teknologi for at Hacke. Inden for innovationsteorien er Hack defineret som inkrementel innovation – små ændringer i dagligdagen, hvor man ved at kombinere kendt viden opnår ny viden og finder en bedre og mere smart måde at løse udfordringer på.

Keep IT simple